Vedligehold motor/tank (1921) er ikke offentliggjort